Dziesiątki lat praktyki, tysiące zabiegów i operacji dowiodły, że chirurgia plastyczna twarzy i la- ryngologia czyli chirurgia głowy i szyi to nierozłączne dziedziny medycyny, które razem gwa- rantują sukces i uzupełniają się naturalnie.
Precyzja, estetyka i wyrafi- nowanie chirurgi plastycznej muszą być wsparte wiedzą, doświadczeniem i techniką laryngologii.

 

Ta ostatnia, owszem, może się obejść bez zabiegów plastycz- nych, ale z jakim skutkiem! Chirurgia plastyczna, zaś, bez wsparcia laryngologii może osiągnąć wspaniałe efekty estetyczne często pozbawione rezultatów funkcjonalnych. W naszej działalności łączymy te dwie specjalizacje dla dobra ludzi szukających pomocy i rozwiazań swoich problemów.