Programy unijne


Dla rozwoju Mazowsza

RPMA.01.05.00-14-096/11

"Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Norbert Górski poprzez wdrożenie
innowacyjnej technologii medycznej i zaoferowanie nowych usług"

Wartość projektu - 1 296 504,22 zł, Wartość dofinansowania – 442 160,00 zł

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budźetu państwa".

RPMA.01.05.00-14-298/13

"Wzrost konkurencyjności Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej Norbert Górski poprzez wdrożenieinnowacyjnej technologii medycznej i zaoferowanie nowych usług”

Wartość projektu – 1 495 000,00 zł, Wartość dofinansowania - 702 650,00 zł

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Priorytetu I „Tworzenie Warunków Dla Rozwoju Potencjału Innowacyjnego i Przedsiębiorczości Na Mazowszu.”

Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości.” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.