Metody zachowawcze
Laryngologia


Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) - są grupą  przewlekłych chorób zapalnych o niejasnej etiologii. Przewlekłe zapalenie zatok przynosowych (PZZP) jest stanem chorobowym zasadniczo odmiennym od zapalenia ostrego, tak pod względem etiologii, jak i charakteru zmian objawowych oraz stosowanego leczenia.

Patofizjologia i objawy
Przewlekłe zapalenia zatok przynosowych należy pojmować jako grupę schorzeń charakteryzujących się występowaniem stanu zapalnego błony błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, który utrzymuje się nieprzerwanie, przez co najmniej 12 tygodni. PZZP jest często konsekwencją niedoleczonego ostrego zapalenia zatok przynosowych i dlatego powinno być rozpatrywane jako choroba przewlekła, o naturalnym fluktuacyjnym charakterze aktywności. Celem terapeutycznym jest długotrwała kontrola dolegliwości przez dostępne leczenie zarówno zachowawcze, jak i chirurgiczne.

Leczenie PZZP

  • Leczenie zachowawcze

Obecnie podstawą leczenia zachowawczego PZZP jest stosowanie glikokortykosteroidów donosowo i w niektórych przypadkach doustnie. Takie leczenie może być uzupełniane różnorodnymi środkami, włączając w to płukanie nosa roztworem soli fizjologicznej czy antybiotykoterapię. Uzyskanie sukcesu terapeutycznego w długoterminowym leczeniu zachowawczym, szczególnie w przypadku stosowania glikokortykosteroidów donosowych, jest jednak w znacznej mierze zależne od współpracy i stopnia satysfakcji pacjenta.

  • Leczenie chirurgiczne

W przypadku braku poprawy po leczeniu zachowawczym możliwe jest zastosowanie leczenia chirurgicznego. Obecnie złotym standardem w postępowaniu chirurgicznym jest Endoskopowa Chirurgia Zatok Przynosowych (FESS).

więcej