Chirurgia plastyczna
Chirurgia plastyczna to zarówno chirurgia kosmetyczna jak i rekonstrukcyjna. W pierwszym przypadku mówimy o poprawieniu komfortu pacjenta, którego brak wynika najczęściej z subiektywnej oceny własnego wyglądu. W przypadku rekonstrukcji mamy do czynienia z naprawą odchyleń od norm wynikających z uszkodzeń w następstwie urazów, wycięcia guzów, zmian zapalnych lub wad rozwojowych. Chirurgia plastyczna leczy ciało, koryguje wady wrodzone i nabyte.

Konsultacje chirurgii plastycznej twarzy
Każda konsultacja polega na dokładnym rozpoznaniu oraz przedyskutowaniu oczekiwań pacjenta, możliwości chirurgicznych, wskazań oraz przebiegu zabiegu. To co dla nas najważniejsze, to nie tylko wygląd ale przede wszystkim zdrowie pacjenta. Dlatego podczas spotkania z chirurgiem plastykiem pacjent uzyskuje poradę medyczną dotyczącą obiektywnych indywidualnych wskazań (lub ich braku) do przeprowadzenia operacji. Podczas konsultacji wykonywana jest dokumentacja medyczna i fotograficzna. Wykonujemy symulacje pokazujące stan sprzed i po zabiegu, które służą dokładnej analizie przedoperacyjnej i pomagają w przedstawieniu przewidywalnych rezultatów zabiegu pacjentowi.

Laryngologia
Laryngologia, zwana równierz otorynolaryngologią lub chirurgią głowy i szyi to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologią, rozpoznawaniem i leczeniem chorób ucha (z gr. oros, otos), nosa (z gr. rhinos, rynos), krtani (z gr. laryngos), gardła (z gr. pharyngos) oraz innych narządów głowy i szyi. Jej nazwa potoczna to otolaryngologia lub najczęściej używana - laryngologia.

Konsultacje laryngologiczne
Konsultacje laryngologiczne obejmują dokładny wywiad lekarski i badanie fizykalne, które umożliwiają zebranie wszystkich informacji niezbędnych do postawienia diagnozy oraz dalszego ewentualnego leczenia. Podczas konsultacji laryngologicznych przeprowadzane jest badanie endoskopowe z możliwością wizualizacji dla pacjenta, co zwiększa możliwości wykrycia zmian chorobowych obejmujących jamę nosa, gardła czy uszy. W celu lepszego prześledzenia dynamiki zmian procesów chorobowych często wykonywana jest dokumentacja fotograficzna i filmowa na nośnikach cyfrowych. W niektórych przypadkach wykorzystuję się mikroskop lub fiberoendoskop. W trakcie kolejnych konsultacji na podstawie zachowanych fotografii przeprowadzamy kontrolę ustępowania zmian chorobowych, wyjaśniane są poszczególne etapy leczenia chorób laryngologicznych.