Nasza filozofia

Dziesiątki lat praktyki, tysiące zabiegów i operacji dowiodły, że chirurgia plastyczna twarzy oraz laryngologia, zwana również chirurgią głowy i szyi, to naturalnie uzupełniające się, nierozłączne dziedziny medycyny. Precyzja, estetyka i  wyrafinowanie chirurgii plastycznej twarzy winny być wsparte wiedzą, doświadczeniem i techniką laryngologii. Jedynie takie działanie może być gwarancją sukcesu.
Ta ostatnia, owszem, może obejść się bez zabiegów plastycznych. Nie zawsze jednak z zadawalającym skutkiem. Chirurgia plastyczna zaś, bez wsparcia laryngologii może osiągnąć wspaniałe efekty estetyczne, lecz często pozbawione rezultatów funkcjonalnych (jak choćby kłopoty z oddychaniem itp.). Dla dobra pacjentów szukających u nas pomocy i rozwiązania swoich problemów łączymy w naszej działalności obydwie te specjalizacje.
Postrzeganie ludzkiej twarzy jako odzwierciedlenia naszej natury, pojęcie jak skomplikowana jest anatomia twarzoczaszki, jak wysokich umiejętności mikrochirurgicznych wymaga rekonstrukcja ubytków tkanek po guzach nowotworowych czy urazach, wreszcie intensywne szkolenie w aspektach estetycznych chirurgii plastycznej twarzy – dopiero połączenie wszystkich wyżej wymienionych czynników daje dogłębne zrozumienie czym jest Estetyczna Chirurgia Plastyczna Twarzy.

Ogromna wiedza na temat fizyczności ludzkiej twarzy oraz nieustanne jej poszerzanie, wykonywanie przez nas zabiegów i operacji w sposób możliwie najdoskonalszy, a także zwykłe ludzkie podejście do pacjenta, wysłuchanie jego pragnień i marzeń związanych z Estetyczną Chirurgią Plastyczną Twarzy, to dobre założenia dla praktyki lekarskiej i wykonywania tego zawodu. Jest to też potwierdzenie, że nasza praca to pasja. Takie są założenia filozofii stosowane przez nas na co dzień.