Dyplomy


 

Certyfikat uczestnictwa w spotkaniu Amerykańskiej Akademii Chirurgii. Plastycznej Twarzy, Washington DC

Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie procedur małoinwazyjnych w
chirurgii plastycznej twarzy oraz medycynie estetycznej, Chicago

Zaświadczenie o szkoleniu w zakresie chirurgii plastycznej twarzy AAFPRS, Houston

Dyplom dla wykładowcy kursu Rhinofest w Mayo Clinic, Rochester

Certyfikat uczestnictwa w Milanomasterclass, Milano

 

Zaświadczenie o szkoleniu z zakresu rynoplastyk, liftingów twarzy i plastyki powiek, Larrabee Center for Facial Plastic Surgery, Seattle

Zaświadczenie o szkoleniu rynoplastyk i chirurgii plastycznej twarzy, Miami

Certyfikat uczestnictwa w zjeździe Amerykańskiej Akademii Otolaryngolii, Chirurgii Głowy i Szyi, New York

Certyfikat ukończenia kursu w zakresie balonikowania zatok
przynosowych, Marburg

Certyfikat uczestnictwa w spotkaniu Amerykańskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy, Chicago

 

Dyplom nadania tytułu doktora nauk medycznych

Certyfikat członkostwa w Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy

Podziękowanie za współautorstwo książki pt. „Zapalenie Zatok Przynosowych”

Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie: otorynolaryngologia

Certyfikat Uczestnictwa w IX Kongresie Międzynarodowego
i Amerykańskiego Towarzystwa Rynologicznego, Washington

 

Certyfikat uczestnictwa
w zjeździe Amerykańskiej Akademii Otolaryngolii, Chirurgii Głowy i Szyi, Boston, 2010

Certyfikat uczestnictwa
w spotkaniu Amerykańskiej Akademii Chirurgii. Plastycznej Twarzy, Boston, 2010