Doktor Norbert Górski jest specjalistą chirurgii głowy i szyi - otolaryngologii oraz plastycznej chirurgii twarzy. Studiował i zdobywał wiedzę z dziedziny medycyny na II wydziale lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, także na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Harvarda w Bostonie. W 2005 ukończył specjalizację w zakresie chirurgii głowy i szyi - otorynolaryngologii w Klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zaś w roku 2008 zdał Egzamin Specjalizacyjny z Chirurgii Plastycznej Twarzy Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS), który oferuje corocznie American Board of Facial Plastic and Reconstructive Surgery w Waszyngtonie. Egzamin ten był zwieńczeniem trwającej prawie 2 lata specjalizacji odbywanej dzięki i na podstawie stypendium specjalizacyjnego EAFPS. Takich stypendiów organizacja ta przydziela tylko trzy rocznie a prawo ubiegania się o nie mają lekarze ze wszystkich krajów Europy. Jest ono przyznawane po wielostopniowym procesie weryfikacji kandydatów.
            W roku 2007 dr Norbert Górski uzyskał stopień doktora nauk medycznych broniąc pracę doktorską opartą na wynikach badań własnych
pt. „Leczenie Zachowawcze Przewlekłego Zapalenia Zatok Przynosowych – etiopatologia i możliwości terapeutyczne”. 
            Staże podyplomowe odbywał w klinice Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wiedzę praktyczną poszerzał m.in. w trakcie wielu zagranicznych staży i kursów m. in. w Mayo Clinic w Rochester w stanie Minnesota. Zdobyta wiedza i doświadczenie zaowocowało wprowadzeniem wielu ulepszeń do metod leczenia w dziedzinie chirurgii plastycznej twarzy i otolaryngologii.
            Szkolenie specjalizacyjne w zakresie chirurgii plastycznej twarzy doktor Norbert Górski odbywał w miejscach rekomendowanych przez EAFPS: w Londynie u doktorów Iana Mackaya, Julina Rova-Jonesa i Davida Robertsa i w Zurichu u dr Daniela Simmena. W Stanach Zjednoczonych były to: Mayo Clinic u doktorów Orena Friedmana i Johna Palancha, Facial Plastic Surgery Associates w Houston u doktora Russella Kridela, Larrabee Center for Facial Plastic Surgery w Seattle u doktora Wayna Larrabee, Quatela Center for Plastic Surgery w Rochester u doktora Vita Quateli, w Nowym Jorku u doktora Normana Pastorka.
            Działalność naukową dr Norbert Górski prowadził w Instytucie Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej PAN-u, jako asystent naukowy, poszerzał także swoje kwalifikacje medyczne i naukowe w Departamencie Patologii Klinicznej Wydziału Medycyny Uniwersytetu Harvarda w Bostonie a także podczas studiów specjalizacyjnych w Klinice i Katedrze Otolaryngologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
            Zainteresowania kliniczne dr Norberta Górskiego obejmują kilka dziedzin: rynologię zachowawczą, rynochirurgię nosa zewnętrznego, chirurgię endoskopową zatok przynosowych oraz chirurgię plastyczną i rekonstrukcyjną twarzy. Dr Norbert Górski jest współautorem a także autorem wielu prac naukowych i podręczników opublikowanych w piśmiennictwie polskim jak i zagranicznym.
            Spectrum działalności naukowej dr Norberta Górskiego jest niezwykle szerokie i obejmuje także uczestnictwo w kongresach, sympozjach i zjazdach naukowych. Na wiele z tych spotkań wśród, których warto wymienić 21 Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Rynologicznego (IRS) w Tampere w Finlandii, kurs rynochirurgiczny organizowany przez Mayo Clinic - Rhinofest w Rochester w Minnesocie czy Kongres Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy w Porto w Portugalii a także Kongres Międzynarodowej Federacji Towarzystw Chirurgii Plastycznej Twarzy w Hollywood na Florydzie w 2010 dr Norbert Górski był zapraszany w charakterze wykładowcy będąc proszonym o podzielenie się swą wiedzą i doświadczeniem.