Dyplomy

 


Dr Norbert Górski jest członkiem Europejskiej Akademii Chirurgii Plastycznej Twarzy (EAFPS) oraz posiada certyfikat Międzynarodowej Federacji Chirurgów Plastycznych Twarzy (IFFPSS).

Posiadanie powyższego certyfikatu jest potwierdzeniem, iż chirurg spełnia ścisłe standardy
Międzynarodowej Federacji Chirurgów Plastycznych Twarzy IFFPSS (The International Federation of Facial Plastic Surgery Societies).

Otrzymanie certyfikatu IFFPSS jest zwieńczeniem wieloletniej pracy chirurga podczas której muszą zostać spełnione następujące wymogi:

• Ukończenie zatwierdzonego programu szkolenia, do którego można przystąpić po uzyskaniu
jednej z dwóch specjalizacji (otolaryngologia - chirurgia głowy i szyi lub chirurgia plastyczna)
• Poddanie się ocenie innych chirurgów plastycznych twarzy
• Przedstawienie sprawozdań z ostatnich dwóch lat własnej praktyki klinicznej
• Przedstawienie raportów z minimum stu ostatnich zabiegów z zakresu chirurgii plastycznej
twarzy
• Wykonywanie zabiegów w akredytowanym centrum chirurgicznym
• Posiadanie odpowiedniej licencji zawodowej i spełnianie standardów etyki IFFPSS

O IFFPSS…

The International Federation of Facial Plastic Surgery Societies (IFFPSS) jest międzynarodową
federacją zrzeszającą najlepszych chirurgów plastycznych na całym świecie. Federacja ta została utworzona w 1997 roku dzięki zawężeniu współpracy pomiędzy Amerykańską Akademią Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Twarzy oraz Europejską Akademia Chirurgii Plastycznej Twarzy.

IFFPSS zrzesza poniższe towarzystwa:

European Academy of Facial Plastic Surgery
American Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Australasian Academy of Facial Plastic Surgery
The Brazilian Academy of Facial Plastic Surgery
• Canadian Academy of Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Colombian Society of Facial Plastic Surgery and Rhinology
The Mexican Society of Rhinology and Facial Surgery.